Barion Pixel
By using our website, you consent to the use of cookies in accordance with the Cookie Policy.

projektovanje i proizvodnja higijeničnih transportera za prehrambenu industriju

Izreka kaže “Ono smo što jedemo”.  Ishrana je naša osnovna biološka potreba. Pored kvaliteta konzumirane hrane, uslovi prerade takođe ozbiljno utiču na kvalitet, užitnu vrednost i zdravost namirnica koje se skinu sa polica. Pažljiva prehrambena obrada sačuva korisne kompenente sirove hrane i u najvećoj mogućoj meri islkjučuje nečistoće i biološke procese koje su štetne po zdravlje. Transportne linije su nezaobilazni deo u tehnologiji prerade prehrambenih proizvoda. U toku procesa prerade hrana u više slučajeva dolazi u direktan kontakt sa transportnom trakom ili sa drugim delovima transportera. Ovo takođe i znači ozbiljnu odgovornost projektantu i proizvođaču transportera. Pored upotrebljenih materijala treba obratiti pažnju i na mnogobrojne druge faktore kao što su mogućnost lakog čišćenja, bezbednost u toku rada, energetska efikasnost, mogućnost servisiranja, radni vek. Iskusto od više decenija u projektovanju i u proizvodnji, konstantan unutrašnji razvoj, inovativno razmišljavanje i konstantno praćenje stručnih inovacija obezbeđuje dobar osnov za projektovanje i proizovodnju higijeničnih, savremenih i bezbednih transportnih linija za prehrambenu industriju.
Sortiranje: